Sunday, June 28, 2009

Kerja susah lawan kerja senang

Mengapa hanya terdapat 2% sahaja mereka yang berpendapatan tertinggi sahaja dalam industri masing-masing?Jawapan: Kerana mereka yang top 2% ini sanggup melakukan perkara-perkara yang susah manakala yang selebihnya 98% hanya suka melakukan perkara-perkara yang mudah sahaja.Sebagai contoh, usahawan-usahawan top 2% yang berjaya sanggup melakukan perkara-perkara yang dikira susah seperti melakukan promosi setiap hari, sering mencari contacts dan membuat network yang penting setiap minggu, dan melakukan perancangan dan strategi yang produktif perniagaan baru setiap bulan.Manakala mereka yang bottom 98% pula hanya suka melaku kanperkara-perkara mudah seperti tidak melakukan promosi, tidak menghadiri majlis-majlis network kerana tiada masa, dan hanya menjalankan strategi yang sama dalam perniagaan seperti 2-3 tahun yang lepas (tidak ubah).