Saturday, June 13, 2009

Sebelum beli rumah pelaburan-sambung

Faktor kedua : Harga

Untuk beli rumah pelaburan pastikan harga rumah yang munasabah dengan lokasi.Adakah harga rumah yang anda ingin beli itu,harga bawah pasaran atau sebaliknya.Rumah tujuan untuk pelaburan pulangan serta kemampuan membayar balik itu yang penting.Jangan pula beli rumah yang negatif dari segi pulangan dengan bayaran ke bank.rumah yang dijual dengan harga yang tidak munasabah tidak dibeli oleh pelabur yang bijak.